۱۳ آذر ۱۳۹۸

پلیسه گیری

در گذشته برای رسیدن به کیفیت بالا سطح موارد تولید شده، پلیسه گیری از لبه‏ ها و پرداخت سطوح عنوان شد و کم کم با تلاش‏ صنعت‏گران توسعه یافت. در این راستا روش‏های مختلفی جهت انجام فرآیند پرداخت و پلیسه گیری به وجود آمد.
error: Content is protected !!